Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odklad dochádzky

23. 1. 2009

 Ak dieťa nastúpi do prvého ročníka základnej školy v riadnom termíne a do skončenia prvého polroku sa u neho prejaví nedostatočná telesná alebo duševná zrelosť na školskú dochádzku, môže riaditeľ školy, po dohode so zástupcom žiaka a vyjadrení okresnej pedagogicko - psychologickej poradne dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci školský rok. To znamená, že dieťa sa môže vrátiť do materskej školy a nastúpi do základnej školy v budúcom školskom roku.

V prípade, že dieťa absolvuje prvý polrok na základnej škole a dosahuje slabé výsledky na vyučovaní v druhom polroku, klasifikuje sa ako nedostatočné a musí opakovať prvý ročník.

Dôvody na odklad školskej dochádzky:
 dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi,
 nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
 má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
 dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,
 nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
 nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
 nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom,
 nepozná údaje o sebe(rodine, adresu, svoj vek),
 dieťa je nezrelé, neposedné, netrpezlivé.

 
 

 

Portrét


Fotoalbum
Archiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>