Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzor odvolania

Meno a priezvisko zákonných zástupcov (teda vás rodičov), adresa bydliska

Riaditeľ školy ........................

Názov školy............................

Ulica........................................

PSČ .......... Mesto.......................................

V .................................... dňa ..................

Vec : Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

Dňa .......................... sme obdržali rozhodnutie riaditeľa školy č............. o neprijatí nášho syna (dcéry) - meno a priezvisko............................................... narodeného(nej).......................

v ....................................... o neprijatí na štúdium na strednú školu............................................ v ........................................ v školskom roku 2008/09.

Vzhľadom na to, že náš syn (dcéra) bol(a) v prijímacom konaní úspešná a nebol(a) prijatý(á) len na základe nedostatku miesta, žiadame Vás o prehodnotenie tohto rozhodnutia, lebo sme presvedčení, že má schopnosti zvládnuť dané štúdium , o ktoré má dlhodobo veľký záujem.

S pozdravom

podpis zákonných zástupcov

Kontakt : č.t.................................................

 
 

 

Portrét


Fotoalbum
Archiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>